zaterdag, 24. maart 2007 - 21:34

Huidige coalitie voortzetten volgens informateur Vonhoff

Lelystad

Informateur Hans Vonhoff, heeft aan de acht fractievoorzitters van de nieuwe Provinciale Staten de uitkomst bekend gemaakt van zijn gesprekken vorige week over de onderhandelingen voor een nieuw collegeakkoord. Hij sprak met de acht fractievoorzitters, de Commissaris van de Koningin en de secretaris-directeur.

Het aantal gedeputeerden staat volgens Vonhoff los van de partijen die het college vormen. Daarom gaat hij daar in zijn advies als eerste op in. “Ik meen dat de werkbelasting van gedeputeerden stevig is, maar niet onredelijk zwaar. Dat is mij van alle kanten verzekerd. Daarnaast moet ik constateren dat de discussie bij gelegenheid van de collegevorming vier jaar geleden, weliswaar op achteraf te rechtvaardigen gronden geleid heeft tot vijf gedeputeerden, maar dat die rechtvaardigheidsgronden niet bij alle partijen als volstrekt overtuigend zijn overgekomen�. Drie gedeputeerden zijn te weinig vindt Vonhoff en zet de deur open voor allerlei hulpconstructies die de democratische inzichtelijkheid niet bevorderen. “Alles overwegende kom ik tot de conclusie dat deze provincie met vier gedeputeerden goed bestuurbaar zou moeten zijn�.

Vonhoff heeft zich allereerst afgevraagd of de bestaande coalitie nog voldoende politiek draagvlak heeft. Ook al is de meerderheid nu geslonken naar 24 van de 39 zetels in de Staten. “Die vraag kan bevestigend worden beantwoord vanuit het beginsel van draagvlak in de samenleving�. Maar hij erkent ook dat onmiskenbaar het politieke landschap door de verkiezingen van 7 maart ingrijpend is gewijzigd door de winst van zowel de Socialistische Partij als de Christen Unie.

Vonhoff meent echter dat zij zich niet voldoende kunnen vinden in het beleid dat door de drie grootste partijen in Flevoland, met alle nuanceringen tussen die partijen, is uitgestippeld in de achterliggende periode. “Hoewel niets onveranderlijk is en inzichten kunnen verschuiven, meen ik dat de verschillen tussen standpunten ingenomen, in de verkiezingsprogramma’s vastgelegd en nog recentelijk ter sprake gebracht in de Statenvergadering waarin de nieuwe statenleden zijn beëdigd, niet zo eensluidend zijn dat een spoedig positief onderhandelingsresultaat met deze partijen is te verwachten�.

En Vonhoff pleit voor snelheid bij de coaltiebesprekingen zodat zo snel mogelijk een volwaardig nieuw college de belangen van Flevoland kan bepleiten bij het nieuwe kabinet “en dat dit een college zal zijn waarvan met rede verwacht kan worden dat het de komende vier jaren op een stabiele basis berust�.

“Ik meen dat daarom toch, na alles te hebben afgewogen, mijn advies uitgaat naar een poging om in een college met vier gedeputeerden, de voorzitter van de VVD-fractie aan te raden met CDA en PvdA in overleg te treden over een concept programma voor het provinciaal bestuur in de komende vier jaren�. Vonhoff adviseert hen rekening te houden met ook de ideeën van de winnende partijen die niet aan de onderhandelingen deelnemen.
Provincie:
Tag(s):