woensdag, 4. april 2007 - 0:02

Huisartsen en IJsselmeerziekenhuizen tekenen voor samenwerking

Lelystad

De IJsselmeerziekenhuizen en huisartsen in de regio gaan samen een Verwijsmodel ontwikkelen. In het Verwijsmodel kan de huisarts precies zien welke verwijsafspraken er zijn.Bijvoorbeeld hoe en naar wie hij patiënten met een bepaalde aandoening binnen de IJsselmeerziekenhuizen moet doorverwijzen en welke stappen genomen moeten worden vóór het eerste consult.Dat zijn bijvoorbeeld bepaalde onderzoeken die nodig zijn voor het stellen van de diagnose en die voor het eerste bezoek aan de medisch specialist gedaan kunnen worden. Daarmee wordt voorkómen dat patiënten onnodig vaak terug moeten komen naar het ziekenhuis en worden bezoeken en onderzoeken zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Bovendien kan de huisarts zijn patiënt al vooraf goed informeren over wat hem te wachten staat in het ziekenhuis. Om de samenwerking voor het Verwijsmodel te bekrachtigen, ondertekenen de IJsselmeerziekenhuizen en de huisartsen op donderdag 12 april een intentieovereenkomst.

Het Verwijsmodel zorgt ervoor dat de patiënt voordat hij naar het ziekenhuis gaat, precies weet wat er gaat gebeuren. Ook de huisarts heeft direct en overzichtelijk de informatie bij de hand om de verwijzing goed te laten verlopen. Met het Verwijsmodel kunnen zowel de IJsselmeerziekenhuizen als de huisartsen de service verhogen naar hun patiënten. De aankomende maanden worden gebruikt om voor veel voorkomende aandoeningen verwijsafspraken te ontwikkelen. Verschillende huisartsen gaan dit in werkgroepen samen met de IJsselmeerziekenhuizen voorbereiden. Als de Verwijsafspraken klaar zijn, hebben alle huisartsen in de regio direct profijt van de gemaakte verwijsafspraken en kunnen zij volgens deze nieuwe inzichtelijke werkwijze gaan verwijzen.
Provincie:
Tag(s):