donderdag, 10. mei 2007 - 10:48

Hulp gemeente Winterswijk bij zoektocht naar werk

Winterswijk

Hulp bij beroepskeuze of stage lopen om te kijken welk werk geschikt is. Het zijn enkele nieuwe mogelijkheden die de nieuwe Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand van de gemeente Winterswijk biedt. De verordening is een bundeling van regels die mensen zonder werk moet helpen om weer zo snel mogelijk aan de slag te kunnen. De gemeenteraad van Winterwijk heeft de nieuwe regels vastgesteld.

In de verordening wordt algemeen omschreven wanneer iemand recht heeft op hulp bij het zoeken naar werk. Maar ook wanneer iemand die hulp moet gebruiken. De gemeenteraad wil dat burgemeester en wethouders dit verder uitwerken. Die verdere uitwerking noemen we de beleidsregels. Ook die zijn dus opnieuw gemaakt.

Wat betekent dat nu voor de mensen die hulp nodig hebben bij het zoeken naar werk? Zij kunnen bijvoorbeeld geholpen worden bij een beroepskeuze of ze kunnen een soort stage gaan lopen om te zien welk soort werk geschikt voor ze is. Het kan ook zijn dat er scholing nodig is of dat er extra kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld kinderopvang of nieuwe kleding voor een sollicitatiegesprek of werk. Er is heel veel mogelijk; alles wordt per geval bekeken. Het inkomen mag overigens niet meer zijn dan 120% van het minimumloon.
Provincie:
Tag(s):