dinsdag, 18. december 2007 - 11:06

Hulpbehoevenden niet in de kou

Nijmegen

Energieonderneming Nuon, Continuon Netbeheer en GGD Regio Nijmegen ondertekenen op 18 december 2007 een samenwerkingsconvenant. Met deze samenwerking willen zij voorkomen dat hulpbehoevende mensen worden afgesloten van energie en steeds dieper in de problemen raken.

Medewerkers van Nuon en Continuon hebben regelmatig te maken met klanten met betalingsachterstanden die op meer fronten problemen blijken te hebben, maar geen passende hulp ontvangen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen Nuon en Continuon deze klanten niet zomaar afsluiten van energie, een voorziening die geldt als eerste levensbehoefte.

Door samenwerking met de GGD willen zij voorkomen dat klanten afglijden naar een situatie waarin het aanbieden van adequate hulp niet meer mogelijk is. De samenwerking met inmiddels 11 van de 13 GGD’en in het voorzieningsgebied van Continuon, heeft sinds eind 2005 geresulteerd in het voorkómen van afsluiting van energie bij honderden hulpbehoevende mensen.

In het convenant met de GGD Regio Nijmegen is vastgelegd dat medewerkers van Nuon en Continuon hulpbehoevende klanten die geen adequate hulp ontvangen, in overleg met de klant zelf, aanmelden bij het Meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD. Deze afspraken zijn opgesteld in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Na contact met het Meldpunt zal Nuon uitstel van betaling verlenen aan de klant, mits zijn of haar situatie aan de criteria van het Meldpunt voldoet. Ook de duur van het uitstel is afhankelijk van de situatie.

Het Meldpunt Bijzondere Zorg richt zich op het voorkomen en bestrijden van overlast door mensen die zorg nodig hebben, maar om verschillende redenen geen zorg ontvangen. Het Meldpunt zorgt ervoor dat hulp voor deze mensen zo snel mogelijk (weer) op gang komt. Hiervoor wordt samengewerkt met verschillende regionale zorginstellingen en welzijnsorganisaties, die zich gebonden hebben aan een inspanningsverplichting. Het aantal meldingen bij het Meldpunt groeide van 20 in 2001 tot bijna 100 in 2006.
Provincie:
Tag(s):