vrijdag, 30. november 2007 - 21:42

Hunzeproject steunt initiatieven in het Hunzegebied

Exloo

De deelgebiedcommissie Achterste Diep van het Hunzeproject ondersteunt plannen en initiatieven van particulieren en organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van het Hunzegebied. De deelgebiedcommissie heeft van de gemeente Borger-Odoorn jaarlijks een budget van € 20.000 beschikbaar gesteld gekregen om ook daadwerkelijk financiële steun te kunnen bieden.

Ook in 2007 heeft de commissie van bewoners vragen gekregen om bij te dragen aan projecten in het gebied. Dorpsbelangen Odoorn is samen met ondernemers, het kerkbestuur en met ondersteuning van een externe deskundige plannen gaan maken voor het verder opknappen van het gebied rond de kerk. Zodra de plannen uitgewerkt zijn worden ze voorgelegd aan de bewoners.

2e Exloërmond heeft van de deelgebiedcommissie een bijdrage gekregen om bij Exloërveen een wandelroute van Valthermond naar de Hondsrug mogelijk te maken. Ook de folders voor deze route “Zwerven over ’t Veen� worden door de deelgebiedcommissie betaald. Verder zijn er bijdragen verstrekt voor het realiseren van een langeafstandswandelpad langs de Hunze en een informatiebord over de vele zandpaden rondom Odoorn. Deze zandpaden bij Odoorn hebben hun oorspronkelijke naam terug en daar zijn straatnaambordjes geplaatst. Op een informatiebord wordt de geschiedenis beschreven.

In het voorjaar heeft de deelgebiedcommissie voor de dorpen 1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Valthermond een serie van drie bijeenkomsten georganiseerd met als titel � Werken aan je eigen dorp, van idee naar realisatie�. In deze bijeenkomsten zijn actieve bewoners uit de drie dorpen geïnformeerd over hoe je plannen voor je dorp een stap verder kunt brengen.

Ondersteuning door de deelgebiedcommissie gaat niet alleen via een financiële bijdrage. Zo heeft de deelgebiedcommissie voor het dorp Exloo bereikt dat de gemeente samen met het dorp intensief aan het kijken is naar mogelijkheden om de verkeerssituatie te verbeteren. Dit was een wens die uit een eerder gehouden enquête in het dorp naar voren kwam.

Ook in het dorp Klijndijk is een actieve groep bezig met plannen voor het dorp, evenals in Valthermond door de werkgroep Veur in de Mond. Vanuit de deelgebiedcommissie wordt dit van harte ondersteund met advies en te zijner tijd mogelijk met een geldelijke bijdrage.

Daarnaast heeft de deelgebiedcommissie gezamenlijk met een aantal leden uit de deelgebiedcommissie het Voorste Diep, ondernemers, de gemeente Borger-Odoorn, provincie Drenthe en Astron de Lofartafel gevormd. De “tafel’ wil het Lofargebied (omgeving Exloo) met zijn ontwikkelingen meer op de kaart zetten, ofwel vermarkten.
Provincie:
Tag(s):