maandag, 8. januari 2007 - 11:40

Ieder jaar een nieuwe WOZ-waarde

Rotterdam

Vanaf 2007 stelt de gemeente de WOZ-waarde van woningen en andere panden ieder jaar vast. Rotterdamse belastingbetalers krijgen dan jaarlijks een nieuwe WOZ-beschikking op hun aanslagbiljet gemeentelijke heffingen. Op het biljet voor inwoners staat vanaf dit jaar ook de aanslag hondenbelasting. Daarmee staan alle gemeentelijke belastingen nu overzichtelijk op één biljet. De aanslagbiljetten 2007 worden vanaf deze maand verstuurd. Maar eerst ontvangen alle Rotterdammers deze week een folder waarin wordt uitgelegd hoe de WOZ-waarde is bepaald en 'wat je terug krijgt voor je betaalde belasting'.

Vanaf dit jaar zijn gemeenten verplicht de WOZ-waarde jaarlijks vast te stellen. Vroeger was dat om de vier jaar. Het voordeel van het jaarlijks taxeren is dat de verschillen in WOZ-waarde niet zo groot meer zijn. De waardepeildatum voor 2007 is 1 januari 2005. Vanaf 2008 is dat altijd 1 jaar eerder; dus voor 2008 is de peildatum 1 januari 2007.

Omdat de gemiddelde WOZ-waarde in Rotterdam tussen 2003 en 2005 is gestegen, heeft de gemeente Rotterdam de tarieven voor de onroerende-zaakbelasting (OZB) verlaagd. Hierdoor blijft de opbrengst van de OZB ondanks de hogere taxaties toch gelijk.

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) schrijft voor hoe de waarde van panden moet worden vastgesteld. Dat garandeert een objectieve en zorgvuldige waardebepaling. Niet te hoog en niet te laag. Deze week krijgen alle Rotterdammers een folder in de bus waarin wordt uitgelegd hoe de WOZ-waarde wordt bepaald en waarvoor de WOZ-waarde wordt gebruikt.

Gemeentebelastingen. Daar krijg je wat voor terug

Om de stad leefbaar te houden is veel geld nodig. De gemeente gebruikt daarvoor onder meer de opbrengst van de gemeentelijke belastingen. Daarom geeft Gemeentebelastingen deze week in de folder voorbeelden waaraan de OZB wordt besteed. Kortom, Gemeentebelastingen, daar krijg je wat voor terug. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat belasting betalen niet meer dan redelijk is.

Omdat de hondenbelasting nu ook via het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen wordt geïnd, kan deze belasting samen met de andere heffingen voortaan in 10 maandelijkse termijnen worden betaald, als Gemeentebelastingen gemachtigd is voor automatische afschrijving. Aan deze gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden. Sinds vorig jaar betalen al meer dan 130.000 Rotterdammers hun jaarlijkse aanslag in 10 termijnen via een automatische afschrijving.
Provincie:
Tag(s):