vrijdag, 2. november 2007 - 8:48

IJkdijk moet zorgen voor ‘Dijkdoorbraak’

Nieuweschans

Vandaag , 2 november 2007, heeft staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga, in de provincie Groningen, onder golvend geweld de IJkdijk geopend. De IJkdijk is een unieke testfaciliteit waarin dijken, sensortechnologie en wetenschappelijke modellen voor dijken onder gecontroleerde omstandigheden kunnen worden getest. Dit heeft stichting IJkdijk bekendgemaakt.

De IJkdijk is een internationale proeftuin voor nieuwe inspectie- en monitoringstechnieken voor waterkeringen. In de IJkdijk wordt onderzocht of deze inspectie en monitoringstechnieken ingezet kunnen worden om de huidige dijken beter te inspecteren en zo meer inzicht te krijgen in het gedrag van deze dijken.

Het uiteindelijke doel is om de actuele sterkte van dijken inzichtelijk te hebben zodat er in Nederland eerder en betrouwbaarder kan worden ingegrepen als dit nodig blijkt te zijn. De dijk van de toekomst wordt door de IJkdijk ontworpen en getest.

De vergaande samenwerking tussen bedrijven, overheidsorganen en kennisinstellingen biedt de mogelijkheid om nieuwe technologieën te ontwikkelen en toe te passen. Hiermee wordt een basis gelegd voor de dijken van de toekomst en de zogenaamde Flood Control Room 2015 van waaruit dijken gemonitord kunnen worden.

IJkdijk is een initiatief van N.V.NOM, STOWA, Stichting IDL, GeoDelft en TNO en is gelegen in een kleine polder van Staats Bosbeheer ten zuiden van de Groningse gemeente Nieuweschans in het beheersgebied van Waterschap Hunze en Aa’s.
Provincie:
Tag(s):