maandag, 10. december 2007 - 13:20

IJsselland sluit contract over verkeersveiligheid

IJsselland

De West-Overijsselse gemeenten en organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid hebben afgelopen week een unieke intentieverklaring ondertekend over verkeersveiligheid in de periode 2006-2010.

De gemeenten beloven onder meer vóór 2010 een bedrag van € 0,50 per inwoner te besteden aan gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Door subsidieregelingen van de provincie Overijssel wordt dat bedrag verhoogd tot maximaal twee euro per inwoner in alle gemeenten.

Samen met provincie Overijssel, Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO), Openbaar Ministerie, politie IJsselland, ministerie van Verkeer en Waterstaat en Veilig Verkeer Nederland, binden de gemeenten de strijd aan met de aanhoudende verkeersonveiligheid.

De intentieverklaring noemt in dat verband onder meer onderwijs, communicatie en handhaving (politietoezicht) als middelen om de verkeersveiligheid positief te beïnvloeden. ‘Die inspanningen moeten ervoor zorgen dat jaarlijks minder Overijsselse burgers het verdriet hoeven te ervaren van een familielid, vriend of sportmaatje die is omgekomen in het verkeer of een langdurig revalidatietraject in moet gaan’, vinden de partijen.

De intentieverklaring beschrijft voor alle betrokken partijen de rol en taken die zij de komende jaren uitvoeren zodat de partijen elkaar er op kunnen aanspreken. De verwachting is dat door de afgesproken inspanningen van alle betrokkenen een flinke bijdrage wordt geleverd aan het behalen van de doelstellingen voor verkeersveiligheid.

Het ROVO bewaakt de afspraken uit de intentieverklaring. De Twentse gemeenten hebben samen met de ROVO-partners in Twente in oktober 2006 al een soortgelijke overeenkomst ondertekend.
Provincie:
Tag(s):