zaterdag, 28. april 2007 - 9:43

Illegale maïs bij steekproef in Rotterdamse haven

Rotterdam

In een Amerikaanse maïslading heeft Greenpeace bij een steekproef de gentech-maïs Herculex RW (1) aangetroffen. Deze maïs is illegaal, Europa houdt de deur dicht voor deze genetisch gemanipuleerde soort. De vondst in de Rotterdamse haven brengt aan het licht dat illegale varianten van voedselgewassen ongezien en heel eenvoudig de Europese Unie in kunnen komen, want Nederland onderneemt weinig tot niets tegen de zulke importen.

De verantwoordelijke minister van Landbouw moet de illegale lading laten traceren, terughalen en afkeuren door de Voedsel en Waren Autoriteit, vindt Greenpeace.

Bulkcarrier de Pakrac loste op 10 april een lading maïsgluten uit New Orleans in Rotterdam. Daar werd de maïs overgeladen op kleinere binnenvaartschepen. Greenpeace legde die dag de hand op monsters van twee verschillende ladingen, om deze te laten testen in een gespecialiseerd lab.

“Greenpeace vermoedde al dat er met een flink deel van de importen van voedselgewassen iets mis is.� legt Sandra Schalk uit, campagneleider Genetische Manipulatie bij Greenpeace. “Als dit resultaat al na een eerste proef te zien is, moet de werkelijke instroom van illegale varianten in Europa enorm zijn.�

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is verantwoordelijk voor de inspecties, maar laat serieuze gaten vallen in de controle van gentech. Terwijl de VWA in 2005 nog 1582 inspecties en proeven uitvoerde, waren dat in 2006 nog maar 175 inspecties.

Greenpeace heeft tegelijkertijd vastgesteld dat een lading gewone maïs, nota bene aan boord van hetzelfde schip, besmet was met gentechmais. In het lab werd een vervuiling van 1,9 procent geconstateerd, terwijl de Europese wetgeving rond voedseletikettering maar 0,9 procent toestaat. Deze lading maïs had op de vrachtbrief aangemerkt moeten worden als genetisch gemanipuleerd. Ook tegen deze praktijk hoort de VWA op te treden.

Bij de autoriteiten is het bekend dat illegale gewassen binnen kunnen komen, toch reageert de VWA altijd uiterst traag op schandalen met illegale gentech gewassen.
“Greenpeace ontdekte vorig jaar de illegale rijstsoort LL601 in Nederlandse winkels, waarna de VWA is aangespoord om inspecteurs in te zetten. Tevergeefs.“ zegt Sandra Schalk. “Toen werd ons duidelijk dat de overheidscontrole zit te slapen als het om gentech gaat.�

Gentechgewassen zijn in de natuur onvoorspelbaar en oncontroleerbaar. Zij kunnen de voedselketen in ongekend rap tempo vervuilen, helemaal als de overheid haar controlerende taken niet uitvoert. Greenpeace vindt dat de overheid alle verdachte ladingen moet vasthouden en pas vrijgeven als blijkt dat de lading voldoet aan alle eisen. Er moet veel meer worden getest op de aanwezigheid van illegale varianten.
Provincie:
Tag(s):