vrijdag, 1. juni 2007 - 17:28

Illegale praktijken jagers aan banden gelegd

Hardenberg

Met de aanhouding van drie jagers uit de gemeente Hardenberg heeft de politie van Hardenberg een einde gemaakt aan overtredingen van de Flora- en faunawet, de Bestrijdingsmiddelenwet en de Wet wapens en munitie in het buitengebied van Schuinesloot. Dit heeft de politie vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Het onderzoek in deze zaak werd uitgevoerd samen met het Regionaal Milieuopsporingsteam van de regiopolitie IJsselland, de AID en het Openbaar Ministerie nadat in het vroege voorjaar van dit jaar in een bosperceel in de omgeving van Schuinesloot een dode kalkoen werd aangetroffen die bewerkt was met een zeer giftig landbouwbestrijdingsmiddel.

Bij de aanvang van het onderzoek door de politie bleek dat er al enkele jaren in die omgeving en in het buitengebied van het aangrenzende Hollandseveld op dergelijke wijze roofvogels, roofdieren, honden en katten werden vergiftigd en gedood. Recente aangiftes van vergiftiging van twee honden en een huiskat en een ingesteld buurtonderzoek leidde in de richting van een 68-jarige man uit de gemeente Hardenberg.

In zijn huis werden tijdens een huiszoeking vijf illegale vuurwapens, 1674 stuks munitie en 74 ingevroren, dode, beschermde vogels aangetroffen. Het ging hier om de soorten roerdomp, buizerd, vlaamse gaai, merels en zanglijsters. Ook werden elf levende beschermde vogels aangetroffen. Hierbij ging het onder andere om eksters, patrijzen en fazanten. Daarnaast werden grote hoeveelheden vangmiddelen en twee soorten voor dieren zeer giftige landbouwbestrijdingsmiddelen bij de zoeking gevonden.

De drie verdachten in deze zaak, in leeftijd variërend tussen de 60 en 70 jaar, waren in het bezit van een jachtakte en werden enige tijd door de politie gevolgd. Het was de jagers primair te doen om op deze wijze het aantal beschermde roofdieren (o.a. vossen en steenmarters) en beschermde roofvogels te vergiftigen en zo de stand hiervan te reguleren.

Een van de jagers had in 2005 zijn jachtakte al moeten inleveren maar bleef zich als legaal jager gedragen en kreeg hierbij een jachtgeweer overhandigd van de twee andere jachtaktehouders om op deze wijze gezamenlijk reewild te schieten. In verband met medeplichtigheid van de twee jachtaktehouders werden ook van hun de jachtgeweren en munitie in beslag genomen. De drie mannen zijn enige tijd ingesloten geweest en hebben bekentenissen afgelegd.

Gedurende het onderzoek kwamen ook nog wat andere zaken aan het licht. Zo werden nog enkele andere jagers verhoord in verband met het vangen en verhandelen van beschermde vogels (eksters). Ook werden van een 73-jarige man uit de gemeente Hardenberg twee illegale revolvers met munitie ingenomen.

Tegen alle personen wordt proces-verbaal opgemaakt zodat zij zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden. Tijdens dit onderzoek zijn in totaal zestien vuurwapens, onderdelen van vuurwapens en 3092 stuks munitie van verschillende kalibers in beslag genomen. Alle tijdens het onderzoek gevonden munitie en wapens zijn inbeslaggenomen.
Provincie:
Tag(s):