vrijdag, 9. november 2007 - 15:19

Illegale verkoop door Growshops beëindigd

Utrecht

Gemeente, belastingdienst en politie hebben afgelopen woensdagmiddag een controleactie gehouden bij drie in de stad Utrecht gevestigde growshops. Growshops zijn volgens hun bestemming groothandels die niet aan particulieren mogen leveren. Tijdens de controle is echter gebleken dat in de drie growshops wel verkoop aan particulieren plaatsvond. Deze verkoop wordt op last van de gemeente beëindigd. Ook bleken de administraties niet in orde. Dat is voor de Belastingdienst aanleiding tot nader boekenonderzoek.

Er is onder andere gecontroleerd op de administratie, de kas en de personeelsgegevens. Ook is beoordeeld of het gebruik van de panden overeenkomt met de gemeentelijke bestemmings- en gebruiksbepalingen. En er is nagegaan of er aanwijzingen zijn voor overtredingen van de Opiumwet.

In alle drie de gevallen is geconstateerd dat de panden worden gebruikt in strijd met de bestemming. In de growshops vond namelijk verkoop plaats aan particulieren, wat volgens de bestemming (groothandel) niet is toegestaan. Om het strijdige gebruik te beëindigen, neemt de gemeente bestuurlijke maatregelen. De administraties voldoen niet aan de wettelijke eisen. De Belastingdienst zal een schriftelijke waarschuwing uitreiken en een nader onderzoek instellen. De politie heeft verder geen strafbare feiten geconstateerd.
Provincie:
Tag(s):