woensdag, 7. maart 2007 - 9:44

In één dag een huis gebouwd in het Spokebos

Noordwolde

Staatsbosbeheer heeft 6 maart voor één dag een huisje neergezet op heideveld in het Spokedam bos. Het huisje stond op een punt in de route die de deelnemers aan de Derde Pieter Stuyvesant Kuiertocht op 2 juni gaan wandelen. Samen met vrijwilligers uit Noordwolde wilde de Stuyvesant Kuiertocht organisatie daar een plaggenhut laten verrijzen, en zoals dat hoort, moet die in een dag klaar zijn.

Er is een tijd geweest dat er vooral rond Noordwolde honderden families in zelfgemaakte plaggenhutten in het veld woonden, samen met de dieren onder een dak. Veel van die mensen waren oorspronkelijk "paupers" uit het westen die naar de koloniën waren gebracht.

Het kostte de stad van oorsprong meer dan 1000 gulden per gezin, maar dan waren ze die armoedzaaiers ook kwijt. Gedwongen door óf de kolonie-leiding wegens wanprestatie óf door hun onvermogen het barre bestaan op het land het hoofd te bieden, vertrokken er velen na verloop van tijd.

Ze kwamen vooral in en rond Noordwolde terecht. Om tenminste een dak boven het hoofd te hebben, werd met behulp van familie en buren zo'n plaggenhut gebouwd. In feite gebeurde dat in het geniep, 's nachts. Maar als de schoorsteen eenmaal rookte, dan kon je er niet meer weggejaagd worden, dan mocht je blijven wonen.

Regels voor de bouw waren er niet. Je maakte de hut met wat de natuur te bieden had en waar je de hand op kon leggen. Als je een paar stuivers had, kon je misschien een paar planken kopen of een raam in je hut maken.

De spelers van de toneelclub Noordwolde-Zuid waren dinsdag 'in kostuum'
aanwezig in verband met een opname van Omrop Fryslân voor het programma Hea! van waarschijnlijk donderdagavond 18.20 uur. De hut werd gebouwd direct aan de route van de Kuiertocht en zal op 2 juni weer bevolkt worden door de toneelspelers.

Zij geven de wandelaars van de Pieter Stuyvesant Kuiertocht dan een blik op de alledaagse realiteit van zo’n 150 jaar geleden, op het leven in en om een plaggenhut, waar mensen een bestaan uit de grond krabden door in de turf te werken, manden te vlechten, bezems te binden. Het weer zat dinsdag niet echt mee maar dat leek niemand in de gaten te hebben.
Provincie:
Tag(s):