vrijdag, 8. juni 2007 - 15:27

Incidenten met geweld daalt in ziekenhuizen

Den Haag

Het aandeel incidenten in de ziekenhuizen waarbij sprake is van verbaal en/of fysiek geweld is in 2006 gedaald. Afdelingen worden met minder geweldsincidenten geconfronteerd en medewerkers geven aan dat hun veiligheidsgevoel is toegenomen. Dat zijn de conclusies van de jaarcijfers 2006 uit het Ziekenhuis Incident Registratiesysteem (ZIR).

Een belangrijk factor van de afname, is dat ziekenhuizen agressie registreren in het Ziekenhuis Incident Registratiesysteem (ZIR). Maar ook de samenwerking met politie blijkt haar vruchten af te werpen.

In 2006 hebben de deelnemende instellingen in totaal 2.284 incidenten geregistreerd. 40% Van het aantal incidenten waren incidenten waarbij geweld aan de orde was, schade/diefstal maakte 29,5% van het aantal incidenten uit. Bij 15,6% van de incidenten was sprake van ordeverstoring en bij 14,9% van een gevaarlijke situatie.

Alhoewel het geweldsincident het meest geregistreerde incident (40%) was en blijft, is er een duidelijke afname te constateren ten opzichte van 2005 (van 51,8% in 2005 naar 40% in 2006).

De meeste veroorzakers van incidenten zijn patiënten. Van de 1.609 incidenten ging het in ruim 41 procent van de gevallen om patiënten. De patiënten worden op afstand gevolgd door bezoekers (11,7%) en de begeleiders van patiënten (11,5%).

Uit een enquête die onlangs is gehouden onder de projectleiders Veiligezorg(r), blijkt dat het gevoel van veiligheid bij ziekenhuismedewerkers is toegenomen na de start van het project. Het lijkt er dus op dat de aanpak van agressie in ziekenhuizen door Veiligezorg(r) effectief is.
Provincie:
Tag(s):