dinsdag, 12. juni 2007 - 16:19

Informatiemiddag 'Wonen met Ambitie & Visie'

Drachten

In het kader van de provinciale campagne 'Samen Zelfstandig, Groepsgewijs Wonen' organiseert Emancipatiebureau Equa samen met de Vereniging Groepsgewijs Wonen (VGF), Doarpswurk, Zorgbelang Friesland en de gemeente Smallingerland een informatieve middag over Groepsgewijs Wonen op donderdag 21 juni a.s. in Drachten.

Deze informatiemiddag is onderdeel van de provinciale voorlichtingscampagne over alternatieve woonvormen voor ouderen die 10 mei jl. in Dokkum van start gegaan is door gedeputeerde Anita Andriessen.

De meeste ouderen willen natuurlijk graag in hun eigen huis blijven wonen, maar weten niet altijd of dat kan. Er zijn alternatieven, Groepsgewijs Wonen is daar een voorbeeld van. Hoewel ieder op zichzelf woont in een eigen huur- of koopwoning, zijn er bijvoorbeeld gemeenschappelijke ontmoetingsruimten. Er zijn veel mogelijkheden om gezamenlijke voorzieningen en activiteiten te organiseren. Mensen die 'groepsgewijs wonen' blijven in de meeste gevallen lang zelfstandig. Er hoeft minder een beroep te worden gedaan op algemeen maatschappelijke voorzieningen. Ook de overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
Provincie:
Tag(s):