dinsdag, 29. mei 2007 - 9:23

Inloop-bijeenkomsten dijkversterking BAS

Schoonhoven

Op 29, 30 en 31 mei worden er in Bergambacht, Ammerstol en Schoonhoven een inloopbijeenkomsten gehouden over de versterking van de Lekdijk. Tijdens de bijeenkomsten ligt het plan voor de dijkversterking ter inzage, en zijn ontwerpen te bekijken. Als alles volgens plan verloopt starten de werkzaamheden volgend jaar.

Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard wil belangstellenden ook de mogelijkheid geven op de plannen te reageren. In de periode mei-juli 2007 zal een inspraakronde volgen. Dan kan mondeling, schriftelijk gereageerd worden op het dijkversterkingplan, op de milieueffectrapportage en op de vergunningaanvragen die voor de dijkversterking nodig zijn. Het bestuur van het hoogheemraadschap besluit op basis van uw reactie hoe de versterking van het dijktraject moet worden uitgevoerd. Vervolgens keurt het provinciale bestuur (Gedeputeerde Staten) van Zuid-Holland het definitieve plan in het najaar van 2007 al dan niet goed.
Provincie:
Tag(s):