maandag, 29. januari 2007 - 8:36

Inloopmarkt Molenwaard

Hoogezand - Sappemeer

Op maandag 29 januari 2007 van 19.00 tot 22.00 uur vindt er in de raadzaal van het gemeentehuis een inloopmarkt plaats over de nieuwe woonwijk Molenwaard, die ligt tussen de spoorlijn Groningen-Nieuweschans, de Woldweg, de Burgemeester Van Roijenstraat en de Gorechtlaan.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft 5 december 2006 ingestemd met het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) dat voorziet in een woonwijk met circa 760 woningen en een multifunctioneel centrum. Dit SPvE wil het college graag aan de omwonenden en andere belangstellenden presenteren.

De gemeenteraad zal in het voorjaar van 2007 een besluit nemen over dit SPvE en het aangaan van een exploitatieovereenkomst met de betrokken marktpartijen verenigd in de Molenwaard CV. De planning is dat begin 2008 begonnen wordt met het bouwrijpmaken van het plangebied. Gelijkertijd zullen de eerste woningen op de markt worden gebracht. Het karakter van deze inloopmarkt zal informeel zijn. Zowel de gemeente als de marktpartijen (Oosterhof-Holman, VABO ontwikkeling bv, KDO en Vestia) zullen met een informatiestand aanwezig zijn en vragen van het publiek beantwoorden.
Provincie:
Tag(s):