woensdag, 30. mei 2007 - 10:44

Inloopmiddagen herinrichting Proosdij

Delfzijl

Voor de herinrichting van Proosdij in Farmsum zijn diverse inloopmiddagen op 31 mei en 4 juni van 16.00 tot 18.00 uur georganiseerd. In het kader van het Project Duurzame Revitalisering Bedrijvenpark Farmsumerpoort heeft adviesbureau Tauw uit Assen een ontwerp gemaakt voor een herinrichting van de Proosdij in Farmsum. Aanwonenden hebben hierover een brief ontvangen met een ontwerptekening.

Om de bewoners over de plannen te informeren zijn, naast de informatiebrieven, inloopmiddagen gepland op:

- donderdag 31 mei van 16.00 uur tot 18.00 uur
- maandag 4 juni van 16.00 uur tot 18.00 uur

De inloopmiddagen vinden plaats in de directiekeet aan de IJzerweg nabij de kabelfabriek.

De aannemer is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor het maken van een nieuwe brug over het Afwateringskanaal tussen de IJzerweg en het gebied rond de Farmsumerhaven. Als deze brug gereed is, zal de hoeveelheid vrachtverkeer over de Proosdij aanzienlijk afnemen. Om dit extra te stimule-ren wordt de Proosdij minder toegankelijk gemaakt voor vrachtverkeer. De uitvoering van het project staat gepland na de bouwvakvakantie.
Provincie:
Tag(s):