vrijdag, 16. februari 2007 - 9:56

Innovatiefonds moet centrum Venray aantrekkelijker maken

Venray

Het college van B&W van Venray wil samen met de ondernemersvereniging Venray Centraal en het gebiedspanel Centrum een Innovatiefonds voor het Centrum van Venray oprichten. Het college wil met dit inititatief een actieve rol spelen in de ontwikkeling van het centrum. Het innovatiefonds is een inititatief van de gemeente dat in lijn ligt van de van bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie.

Het Centrum van Venray heeft een regionale aantrekkingskracht en functie, en de gemeente speelt hier een belangrijke rol in. Venray Centraal en de gemeente brengen via een vastgelegde verdeelsleutel de financiële middelen in het fonds. Uit het fonds komen dan middelen beschikbaar voor vernieuwende en innovatieve activiteiten in het centrum. Het fonds richt zich op een versterking van het recreatieve winkelen door een bijdrage te leveren aan activiteiten die meer mensen uit de regio naar het centrum van Venray trekken, zorgen voor een langer verblijf in het centrum en het doen toenemen van herhalingsbezoeken van deze mensen. Nadat de raad haar wensen en bedenkingen heeft ingebracht, gaat het college over tot besluitvorming.
Provincie:
Tag(s):