woensdag, 13. juni 2007 - 15:37

Innovatiesubsidie Toerisme 2007

Zeeland

Het ontwikkelen van innovatieve projecten geeft een nieuwe impuls aan het toeristisch product Zeeland. Innovatie is daarom belangrijk voor de positie van Zeeland op de toeristische markt. Om dit te stimuleren wordt jaarlijks de Innovatiesubsidie Toerisme uitgereikt aan het meest vernieuwende project in Zeeland.

De Provincie Zeeland is op zoek naar enthousiaste partijen die een innovatief project aan het ontwikkelen zijn of gerealiseerd hebben. Een deskundige jury onder leiding van gedeputeerde Van Waveren beoordeelt de inzendingen en beloont het beste initiatief met een bedrag van 5.000 euro en een kunstwerk. De prijs wordt uitgereikt tijdens de toeristische ontmoetingsdag op 8 november dit jaar.

De winnaar van de Innovatiesubsidie Toerisme 2006 was VVV Zeeuws-Vlaanderen met het project 'Per satelliet door 't Zeeuws gebied'. Dit project is een samenwerking tussen zeven campings en het VVV Zeeuws-Vlaanderen, waarin via het systeem van GPS (Global Positioning System) streekeigen wandel- en fietsroutes zijn ontwikkeld.

De jury verkoos het project 'Per Satelliet door 't Zeeuws gebied' als winnaar, met als motivatie: Een goed voorbeeld van hoe moderne innovatieve technieken worden gebruikt in de toeristische sector. Het project sluit aan bij de huidige trends in de samenleving. Een goed voorbeeld van hoe het dagrecreatieve aanbod voor de toerist continu vernieuwd kan worden en aangepast aan de vraag.

Om kans te maken op de subsidie kunnen initiatiefnemers een project insturen dat recent en innovatief is op het gebied van recreatie, toerisme, horeca of watersport. Dit kunnen nieuwe concepten zijn of bestaande producten met een vernieuwend element of toepassing. Ook initiatieven die elders al worden toegepast maar nieuw zijn op Zeeuwse bodem zijn mogelijk. De projecten moeten concreet uitvoerbaar zijn en een bijdrage leveren aan de Zeeuwse economie.

Meer informatie over de Innovatiesubsidie en een deelnameformulier is te vinden op http://loket.zeeland.nl/subsidies/recreatie/. Inschrijven kan tot maandag 24 september 2007.
Provincie:
Tag(s):