woensdag, 17. januari 2007 - 10:27

Innovatieve aanpak voor Knooppunt Joure en omgeving

Joure

In februari 2006 sloten Rijkswaterstaat Noord Nederland, gemeente Skarsterlân en de provincie Fryslân een intentieovereenkomst waarin de uitgangspunten en maatregelen voor de aanpak van de problematiek op en rondom het Knooppunt Joure voor de korte en middellange termijn (circa 15 jaar) werden beschreven.

Als onderdeel hiervan wordt nog in 2007 de bypass Sneek – Lemmer door Rijkswaterstaat gerealiseerd. De stuurgroep heeft besloten om vooruitlopend op de realisatie van de bypass een andere, meer innovatieve, aanpak te hanteren, door de markt te vragen de beste oplossing voor de problemen te ontwerpen en uit te voeren.

In de intentieovereenkomst werd voor de middellange termijn gesproken over de aanleg van een fly-over (Heerenveen – Lemmer) en een parallelweg tussen Joure en Heerenveen. Het idee ontstond om de markt uit te dagen de beste oplossing voor de knelpunten op en rondom het Knooppunt Joure voor de middellange termijn te bedenken. De stuurgroep heeft besloten dit idee uit te werken in een Europese aanbestedingsprocedure.

Hierbij staat het bereiken van de doelen voorop: een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op Knooppunt Joure en het verbeteren van de verkeersveiligheid door het terugdringen van het sluipverkeer op het onderliggende wegennet. Hiermee worden verkeersveiligheid en leefbaarheid in Joure en de omliggende dorpen sterk verbeterd.

Gedeputeerde T. Baas: “Door het stellen van technische en ruimtelijke randvoorwaarden wordt de ruimte waarbinnen de aannemers de oplossing moeten zoeken duidelijk ingekaderd. Daarom doet deze innovatieve werkwijze een duidelijk beroep op de creativiteit van de markt. De aannemer met de oplossing die het meest tegemoetkomt aan de gestelde doelen en voorwaarden krijgt van ons het werk. Dit alles tegen een vooraf vastgesteld budget. Ik wil benadrukken dat de mogelijkheid bestaat dat het maatregelenpakket uit de intentieovereenkomst als beste naar voren komt uit de analyses van de aannemers. Dat is even afwachten. Al met al betekent dit dat pas na gunning van de opdracht, eind 2007, duidelijk wordt welke maatregelen er uitgevoerd gaan worden. Voor de omgeving betekent dit dat men nog even geduld moet hebben.�
Provincie:
Tag(s):