dinsdag, 2. januari 2007 - 9:33

Inschrijvingen 54e Internationale Vierdaagse

Apeldoorn

Het Hoofdbestuur van de Nederlandse Wandelsport Bond en het Organisatiecomité van de 54e Internationale Vierdaagse Wandeltochten Apeldoorn maakt bekend dat de inschrijving voor dit evenement binnenkort gaat beginnen.

In de eerste week van januari worden de reglementen en eenmalige-machtiging/inschrijfformulier naar de deelnemers van de afgelopen 3 jaren gezonden. Zij krijgen hiermee de gelegenheid om als eerste direct in te schrijven.

Overige belangstellenden, die reeds via de website om informatie hebben gevraagd, krijgen het reglement en inschrijfformulier na 18 januari toegezonden.

Ook wordt er weer gebruik gemaakt van een eenmalige-machtiging/inschrijfformulier. Dit geeft het bondsbureau NWB de gelegenheid om het (gelimiteerde) aantal deelnemers per afstand beter te coördineren. Het is de deelnemers aan te raden zo snel mogelijk, na ontvangst van bovenstaande formulieren, in te schrijven.

Op volgorde van ontvangst zullen de inschrijfformulieren worden behandeld. Na afschrijving van de bank- of girorekening is men zeker van een inschrijving.
Overige belangstellenden kunnen zich aanmelden via onze website www.nwb-wandelen.nl of telefonisch bij het Bondsbureau NWB, 030-2319458. Na aanmelding worden de bovengenoemde formulieren toegezonden.

De organisatie is van mening dat het natuurlijke en natuurrijke landschap rondom Apeldoorn zich niet leent voor een massale wandeltocht en heeft dan ook een limiet aan het aantal inschrijvingen ingesteld.

Het maximale toelaatbare aantal inschrijvingen is:

2300 voor de 20 km
2000 voor de 30 km
750 voor de 40 km
250 voor de 50 km

In totaal kunnen 5300 deelnemers zich inschrijven.
De inschrijfperiode sluit op 1 mei 2007 of zoveel eerder als de maximale aantallen bereikt zijn.

De deelname voor de dagelijkse afstanden van 20, 30 of 40 km staat open voor iedereen, die op 31-12-2007 12 jaar of ouder is. Voor de 50 km geldt dat men op 31-12-2007 16 jaar of ouder dient te zijn.

De 54e Internationale Vierdaagse Wandeltochten Apeldoorn wordt dit jaar van 10 juli t/m13 juli gehouden.
Provincie:
Tag(s):