woensdag, 7. maart 2007 - 13:13

Inspectie kritisch op dagprogramma in gevangenissen

Amsterdam

De Inspectie voor de Sanctietoepassing is kritisch op de veranderingen in het dagprogramma van gedetineerden. Dat staat in het jaarbericht van de inspectie, dat woensdag door staatssecretaris Albayrak van Justitie naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dit heeft het ministerie van justitie woensdag bekendgemaakt.

De inspectie constateert dat de verkorting van het dagprogramma van gedetineerden de afgelopen jaren heeft geleid tot diverse versoberingen in het regime. Personeel van de penitentiaire inrichtingen heeft de inspectie bij herhaling gewezen op de gevolgen. Zo zegt het personeel door de krappe schema’s steeds minder tijd te hebben voor een praatje met gedetineerden en kan daardoor lastiger onrust of afwijkend gedrag op tijd herkennen.

Volgens de inspectie bestaat het risico dat internationale normen in het geding komen. De inspectie signaleert dat het personeel zich hier zorgen over maakt, maar stelt anderzijds vast dat zij geen concrete incidenten gezien of gehoord heeft.

In het jaarbericht wijst de inspectie bovendien op het belang van een goede informatie-overdracht tussen de verschillende organisaties in de justitieketen. Wanneer een zaak of een justitiabele wordt overgedragen aan een andere ketenpartner, is het van belang dat bijvoorbeeld informatie over gedrag of medicijngebruik tijdig en volledig wordt overgedragen. Gezien de kwetsbaarheid van deze informatieoverdracht, zal de inspectie in 2007 een thema-onderzoek ‘informatieoverdracht’ uitvoeren.

Zowel de inrichtingen van DJI als de reclassering hebben te maken met een moeilijke populatie. Er moet een balans gevonden worden tussen behandeling en beveiliging. De inspectie constateert dat in dat spanningsveld de aandacht voor de veiligheid op de tweede plaats kan komen. Voor de inspectie is de vraag hoe instellingen met dit spanningsveld omgaan een expliciet punt van aandacht bij de onderzoeken.

De Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) is op 1 januari 2005 formeel tot stand gekomen. Organisatorisch is deze onafhankelijke inspectie een onderdeel van het Ministerie van Justitie. Het werkterrein van de Inspectie voor de Sanctietoepassing omvat alle vestigingen van de reclassering en alle onder de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ressorterende landelijke diensten en inrichtingen.

De hoofdkantoren van de reclassering en DJI zijn niet het primaire object van onderzoek, maar kunnen wel in een (thematisch) onderzoek betrokken worden. Het eerste jaar is vooral gebruikt om de inspectie-organisatie op te bouwen. In 2006 werd een volledig inspectieprogramma voltooid, waarbij de inspecteurs 56 inspectiebezoeken brachten aan justitiële inrichtingen en aan 57 vestigingen van reclasseringsorganisaties.
Provincie:
Tag(s):