dinsdag, 27. maart 2007 - 11:43

Inspectie kritisch over veiligheid penitentiaire inrichting Noordsingel

Rotterdam

De Inspectie voor de Sanctietoepassing is kritisch over de veiligheid van de penitentiaire inrichting Noordsingel in Rotterdam. Dat blijkt uit een inspectierapport dat staatssecretaris Albayrak van Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Justitie heeft inmiddels maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen.

Op basis van onderzoek door de inspecteurs, constateert de Inspectie voor de Sanctietoepassing (Ist) dat het zonder ingrijpende maatregelen niet verantwoord is de inrichting tot 2015 open te houden zoals nu de bedoeling is.

Niet alleen is het gebouw verouderd; de bereikbaarheid van het gebouw is voor externe hulpverleners kwetsbaar en de veiligheidsmoraal van het personeel is laag. Personeel van de Noordsingel is vaak al jarenlang in deze locatie werkzaam en blijkt volgens de inspectie weinig genegen aan veranderingen mee te werken.

De inspectie is van mening dat het gebruik van het complex een groot aantal veiligheidsrisico’s met zich brengt en er zeer fors zal moeten worden geïnvesteerd in mensen en middelen om een ‘enigszins aanvaardbaar veiligheidsniveau te realiseren’. De Inspectie geeft de Dienst Justitiële Inrichtingen daarom in overweging de bedrijfsvoering van het complex op een veel kortere termijn dan de nu voorziene periode 2013 – 2015 te beëindigen.

Het ministerie van Justitie heeft voorafgaand aan het Inspectie-onderzoek een externe security-audit laten uitvoeren in PI Noordsingel. De inspectie adviseert alle aanbevelingen uit deze security-audit zo spoedig mogelijk te realiseren. Voor een deel is dat inmiddels gebeurd.

In een reactie op het inspectierapport laat het ministerie weten dat een deel van de capaciteit van de inrichting buiten gebruik is gesteld om de brandveiligheid te verbeteren. Tekortkomingen in de veiligheid zijn reeds naar voren gekomen in de security audit. Het plan van aanpak van de Noordsingel voorziet erin dat nog niet gerealiseerde aanbevelingen uit de security audit medio 2007 zijn afgerond. Justitie heeft de ISt gevraagd om in de tweede helft van dit jaar een vervolgonderzoek te doen om de voortgang op de veiligheidsmaatregelen te toetsen.

Justitie is van plan de inrichting Noordsingel te vervangen door een nieuw gebouw op een andere locatie. Daarover zijn in 2005 afspraken gemaakt met de Rijksgebouwendienst en de gemeente Rotterdam. De inspanningen zijn er op gericht de vervangende nieuwbouw zo snel mogelijk te realiseren, zodat de Noordsingel kan worden gesloten.
Provincie:
Tag(s):