woensdag, 7. november 2007 - 15:55

Inspectie VenW past naderings-procedure vliegveld Lelystad aan

Den Haag

De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft ter verbetering van de vliegveiligheid besloten om voor piloten de naderingsprocedure van vliegveld Lelystad aan te passen. Aanleiding is een veiligheidsonderzoek dat ze heeft uitgevoerd naar aanleiding van de vliegtuigbotsing die vrijdag 19 oktober nabij het vliegveld plaatsvond. Daarbij vielen twee doden.

De oorzaak van de botsing is nog steeds in onderzoek. Tussentijds meent de inspectie echter dat door het verplaatsen van het verplichte meldingspunt en een verduidelijking van de aanvliegroute de vliegveiligheid wordt verbeterd. Het oude meldingspunt ligt dicht tegen de luchthaven aan, waardoor het voor piloten moeilijker is te anticiperen op ander landend en startend verkeer.

Daarom is besloten om voor de naderingen dit officieel verplichte meldingspunt verder van het luchthaventerrein te leggen. Ook wordt vastgelegd dat een vlieger eerder over de radio zijn positie en richting moet doorgeven.
Provincie:
Tag(s):