dinsdag, 16. januari 2007 - 11:37

Inspraak mogelijk op norm geluidhinder

Amsterdam

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) werkt aan een nieuwe norm voor geluidhinder. Geluid op de werkplek kan naast gehoorschade ook hinder opleveren. Over de relatie tussen lawaai en gehoorschade is inmiddels veel bekend.

Veel minder is bekend over de relatie tussen een bepaald geluidsniveau en de mate van hinder. Een vervelende piep is bijvoorbeeld eerder hinderlijk vanwege de toonhoogte dan vanwege zijn geluidsniveau. Bovendien wordt hinder door iedereen weer anders ervaren.

In het nieuwe ontwerp van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 3438 'Ergonomie - Geluidhinder op de arbeidsplaats - Bepaling van de mate van verstoring van communicatie en concentratie' worden twee methodieken beschreven waarmee geluidhinder op werkplekken kan worden beoordeeld. Eén op basis van verstaanbaarheid en één op basis van concentratievermogen. Als geluidhinder goed onder de loep wordt genomen en kan worden beperkt, kan dit leiden tot kwaliteitsverbetering. Inbreng van betrokkenen is nog mogelijk tot 1 maart a.s.
Provincie:
Tag(s):