dinsdag, 30. oktober 2007 - 11:45

Instemming gemeenteraad aftrap voor de schaalsprong

Almere

Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad van Almere in met de start van de voorbereidingen voor schaalsprong Almere 2030+. Dit nadat het rijk heeft toegezegd een stevige impuls te geven aan de bereikbaarheid van Almere. Hiermee ligt de weg open voor de verdere groei van de polderstad.
Dit heeft de gemeente Almere op haar site bekendgemaakt.

De term Schaalsprong betekent dat het aantal inwoners van Almere in 2030 is gegroeid naar 350.000 en 100.000 nieuwe arbeidsplaatsen zijn gecreëerd. Het kabinet heeft besloten om zowel de A1, A6, A9 en A10-Oost te verbreden als de Flevospoorlijn tot vier sporen uit te breiden. In de toekomst zal Almere zowel via de weg als via het spoor beter bereikbaar zijn en dat komt de groei van de stad ten goede.

Start Schaalsprong

Wethouder Duivesteijn heeft de goedkeuring van de Almeerse politiek om samen met het Rijk te starten met de schaalsprong. Deze groei versterkt niet alleen de internationale concurrentiepositie, maar vergroot ook de leefbaarheid en ontziet kwetsbare gebieden.

Maandagochtend 29 oktober hebben Almere en het Rijk hun handtekening onder de overeenkomst Urgentieprogramma Randstand gezet. Dit vormt de aftrap van de voorbereidingen van de schaalsprong en zal ertoe leiden dat Almere en het Rijk eind 2009 definitieve afspraken maken in een Integraal Afprakenkader Almere 2030.
Provincie:
Tag(s):