maandag, 29. oktober 2007 - 15:36

Integrale controle kamerverhuur bedrijven

Apeldoorn

De brandweer Apeldoorn is samen met de politie Noord- en Oost-Gelderland en de gemeentelijke afdelingen Bouwzaken (Techniek en Controle, Handhaving) en Burgerzaken in mei dit jaar begonnen met het project 'integrale controle kamerverhuurbedrijven Apeldoorn'. Het gaat bijvoorbeeld om pensions of studentenhuizen.

Apeldoorn kent 96 van dergelijke kamerverhuurbedrijven. Deze zitten met name geconcentreerd in de binnenstad en het Noord-westelijke deel van Apeldoorn. Inmiddels is 90 procent hiervan gecontroleerd. Tijdens de onaangekondigde controles worden zo’n tien tot vijftien panden per keer aan een inspectie onderworpen.

Eigenaren van panden waarin zes personen of meer wonen die geen familie zijn van elkaar, hebben een gebruiksvergunning nodig van de brandweer. De brandweer controleert periodiek of aan de voorwaarden wordt voldaan. Gecontroleerd wordt bijvoorbeeld of er voldoende vluchtwegen zijn en of er rookmelders in het pand aanwezig zijn.

Bij panden waarin vijf of minder personen wonen is geen gebruiksvergunning nodig is. Er moeten dan wel veiligheidsvoorzieningen worden getroffen. Omdat er geen vergunning nodig is, valt deze categorie panden buiten het zichtveld van de periodieke controles van de brandweer.

Uit de gegevens in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) blijkt dat meer dan de helft van de kamerverhuurbedrijven in Apeldoorn in deze categorie zit (vijf personen of minder). De brandweer wilde ook deze categorie controleren. Deels vanuit een eigen behoefte maar vooral vanuit signalen van de samenleving. Zo wordt de brandweer regelmatig benaderd door ouders die zich zorgen maken om de brandveiligheid in een pand waar hun studerend kind woont.

Door de controles met meerdere instanties op te pakken, zijn deze effectief, efficiënt en bovendien minder belastend voor de klanten. In plaats van meerdere controles door verschillende instanties, wordt nu tijdens één bezoek gecontroleerd op meerdere aspecten.

De afdelingen Bouwzaken controleert de bouwkundige staat van het pand. De afdeling Burgerzaken controleert of het aantal ingeschreven personen klopt met het aantal geregistreerde personen in het GBA. De politie controleert bijvoorbeeld op openstaande boetes.

De gemeente Apeldoorn, brandweer en politie zijn positief over de integrale controle. Er wordt een kijkje genomen in elkaars keuken en dat is niet alleen efficiënt maar ook leerzaam.

Deze integrale controle volgt op de integrale controle van Apeldoornse zorginstellingen in 2006. Brandweer, gemeente en politie hebben ook deze aanpak als positief ervaren.
Provincie:
Tag(s):