vrijdag, 27. april 2007 - 10:33

Intensieve controle op de Welle na klachten omwonenden

Deventer

De politie zal van 30 april tot en met 30 oktober in Deventer op de Welle het verkeer op snelheid controleren. Dit is de uitkomst van het overleg tussen het Openbaar Ministerie te Zwolle en de gemeente Deventer.

Omdat de Welle een 50 km/u-weg is zal er worden gecontroleerd op de overschrijding van de maximaal toegestane snelheid. Via een gehouden enquête hebben aanwonenden hun klachten geuit over het te hard rijden van auto’s op deze weg, met name in de avonduren en in de weekenddagen. Met de snelheidscontroles wordt gehoor gegeven aan deze klachten.

In de eerste week komen te-hard-rijders nog weg met een waarschuwing en worden zij van de nodige informatie voorzien. Vanaf maandag 7 mei worden ook bekeuringen uitgeschreven. Tijdens de eerste zes weken is er sprake van dagelijks snelheidstoezicht en wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk overtreders staande te houden, te bekeuren en te confronteren op hun rijgedrag. Na zes weken presenteert de politie de handhavingsinzet en de resultaten. Hiertoe wordt een tussen-snelheidsmeting uitgevoerd. Mede op basis hiervan bepaalt de politie in overleg met de gemeente en het Openbaar Ministerie de intensiteit van het toezicht gedurende de verdere looptijd.
Provincie:
Tag(s):