woensdag, 7. februari 2007 - 17:29

Internationale delegatie bezoekt zeeland

Regio

Maandag 12 februari bezoekt een internationale delegatie Zeeland. De deelnemers zijn afkomstig van kleine eilanden in de Pacific en het Caribische gebied, van eilanden die worden geconfronteerd met zeespiegelstijging. Het bezoek aan Zeeland staat daarom in het teken van klimaatverandering en hoe in deze provincie met de consequenties hiervan wordt omgegaan.

Technische oplossingen, innovaties, leermomenten en plannen voor de toekomst komen aan bod.

In de ochtend wordt een bezoek gebracht aan Deltapark Neeltje Jans voor presentaties over de Deltawerken, innovaties in aquacultuur en integraal kustbeheer. Tevens wordt een bezoek gebracht aan de stormvloedkering. In de middag worden ontwikkelingen in de schelpdiersector in de praktijk bekeken tijdens een bezoek aan Yerseke.

Het programma wordt om half vijf afgesloten in de Middelburgse Abdij met een inleiding van gedeputeerd ir W.W. van Zandbrink over Zeelands ambitie op het gebied van klimaatadaptatie. Het complete programma vindt u in de bijlage.

Het bezoek aan Zeeland is een onderdeel van de internationale conferentie 'Climate Change and Vulnerability' die op 13 en 14 februari plaatsvindt in Den Haag. De conferentie wordt georganiseerd door de University for Peace (UPEACE), een internationaal wetenschapsinstituut in Costa Rica dat op initiatief van de Verenigde Naties in 1980 is opgezet.

In UPEACE worden door de VN ervaringsdeskundigen samengebracht. Zij worden getraind om op mondiaal niveau vrede te bewerkstelligen, om conflicten te beheersen en om mensenrechten te handhaven. Bij het mobiliseren van wereldwijde steun hiervoor speelt voorlichting aan en educatie van de (wereld)bevolking een wezenlijke rol.
Provincie:
Tag(s):