dinsdag, 8. mei 2007 - 12:31

Intrekking hoger beroep inzake ‘arbeidsongeval Catshuis’

Den Haag

Het ressortsparket Den Haag heeft, in navolging van de intrekking van het hoger beroep door de verdachte, het hoger beroep ingetrokken inzake het schildersbedrijf dat werd verdacht van betrokkenheid bij een arbeidsongeval met dodelijk afloop in het Catshuis in Den Haag op 15 mei 2004. Dit maakt het OM vandaag bekend.

Het schildersbedrijf werd op 20 maart 2006 door de rechtbank veroordeeld voor overtreding van de Arbeidsomstandig-hedenwet. De rechtbank legde het bedrijf een geldboete van € 15.000 op (bij een eis van de officier van justitie van € 25.000). Zowel de verdachte als het OM gingen tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Nu het schildersbedrijf het hoger beroep heeft ingetrokken en er een veroordelend vonnis van de rechtbank ligt waarbij een groot deel van de tenlastelegging is bewezenverklaard, berust het OM in de uitspraak van de rechtbank.

De intrekking van het hoger beroep door beide partijen brengt met zich mee dat de uitspraak van de rechtbank van 20 maart 2006 onherroepelijk is geworden.
Provincie:
Tag(s):