woensdag, 7. februari 2007 - 20:05

Inwoner Amstelveen hoeft zijn woning niet te slopen

Amstelveen

De Amstelvener M.A. Saad kan weer opgelucht ademhalen nu de arrondissementsrechtbank in Amsterdam uitspraak heeft gedaan in zijn zaak tegen de gemeente. Saad kwam in aanvaring met de Amstelveense wethouder Paul Regouin toen hij deze beschuldigde van belangenverstrengeling. Omdat hij slachtoffer is geworden van ambtsmisbruik, heeft Saad nu besloten zijn gehele dossier ter beschikking te stellen van de pers, de Amstelveense gemeenteraad en de nationale ombudsman Brenninkmeijer.

Twintig jaar geleden kwam Saad voor het eerst in aanvaring met Paul Regouin die toen leraar was van zijn kinderen. Sinds 1989, nadat Regouin wethouder was geworden, werd Saad genoodzaakt te procederen tegen allerlei gemeentelijke besluiten om te voorkomen dat zijn woning en ander onroerend goed op last van de gemeente Amstelveen verwijderd zou worden. Daarbij paste de gemeente bestuursdwang toe met ruime dwangsommen. In totaal werden 130 beslagen opgelegd.

De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de gemeente Amstelveen in redelijkheid niet tot deze besluiten kan zijn gekomen. Daarmee heeft de rechter de besluiten vernietigd inclusief de opgelegde beslagen van de gemeente Amstelveen. Tevens is de gemeente Amstelveen veroordeeld tot het vergoeden van de door de heer Saad gemaakte proceskosten.

De jarenlange procedures van de gemeente Amstelveen zijn een verspilling van gemeenschapsgeld geweest. Saad vertrouwt er nu op dat de gemeente Amstelveen bereid zal zijn alle geschillen op een nette en rechtvaardige wijze aan de onderhandelingstafel op te lossen. Het is nu aan de gemeenteraad en de journalistiek ter beoordeling hoe deze zaak zo lang heeft kunnen voortslepen zonder dat er van hogerhand ingegrepen werd.
Provincie:
Tag(s):