dinsdag, 17. april 2007 - 20:35

Inwoners Coevorden kiezen hun favoriete ontwerp

Coevorden

Voor het eerst in de geschiedenis legt de gemeente Coevorden aan alle inwoners van 18 jaar en ouder ontwerpen voor van een nieuw beeldbepalend gebouw: het nieuwe ‘Huis van de Bevolking’, dat aan de Markt zal komen te staan. Behalve gemeentelijke publieksfuncties zal het gebouw een grand café, een raadszaal annex theater en optioneel het centrum voor de kunsten CQ herbergen.

Op 1 mei maakt het college van B & W de namen bekend van de architecten, die op woensdag 9 mei hun ontwerpen voor het ‘Huis van de Bevolking’ presenteren. Iedere inwoner van de gemeente Coevorden van 18 jaar of ouder kan tussen 9 mei en 23 mei laten weten welk ontwerp zijn of haar voorkeur heeft.

Het college van B & W vindt het nieuwe gebouw, de historische plek in combinatie met de nieuwe functies zo belangrijk dat zij zich bij de keuze van het ontwerp graag wil laten adviseren voor de inwoners van de gemeente. Naast de inwoners brengen ook de gemeenteraad, de werknemers van de gemeente en de Klankbordgroep Centrum een advies uit. Bovendien brengt het college van burgemeester en wethouders zelf ook een advies uit. Volgens de regels van de Europese aanbesteding worden alle adviezen vervolgens gewogen wat tot het ‘winnende’ ontwerp leidt.

De voorkeur van het publiek wordt op 31 mei 2007 ’s avonds op de Markt bekendgemaakt. De voorkeuren van het publiek en de andere groepen worden meegewogen bij het definitieve collegebesluit op 19 juni. Dan neemt het college het besluit aan welke architect en bouwcombinatie de opdracht voor het ontwerp en bouw van het ‘Huis van de Bevolking’ definitief moet worden gegund.

De oplevering van het ‘Huis van de Bevolking’ aan de Markt in Coevorden zal naar verwachting in augustus 2009 zijn.
Provincie:
Tag(s):