donderdag, 18. januari 2007 - 11:32

Inwoners Friesland moeten eigen taal kennen

Friesland

De Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland wil dat maar liefst 95% van alle inwoners van de provincie de Friese taal moet kunnen verstaan, deze doelstelling staat de Provincie in concept-taalnota ‘Better sichtber, mear fertroud’. Ook zou 70% het goed tot redelijk moeten spreken en kunnen lezen. Minimaal 50% van de Friese jeugd tot en met 30 jaar zou goed Fries moeten spreken en minimaal 20% van de Friese bevolking zou goed Fries moeten gaan schrijven.

Als men deze doelstelling tegen het licht houd, dan zou je mogen veronderstellen dat de Provincie de lat wel erg hoog legt. Namelijk 30% van de inwoners in Friesland is buiten Friesland geboren, en heeft meestal geen enkele binding met de taal. En van de 70% inwoners die dan wel in Friesland zijn geboren hebben duizenden geen 'roots' naar de Friese taal. Zij hebben ouders die nog nooit een woord Fries gesproken.

De Provincie heeft Rotaform opdracht gegeven om per vastelandsgemeente 1200 enquêtes aselect onder huishoudens te verspreiden. Het gaat om 27 gemeentes, met een totale oplage van 32.500 enquêtes.

Het college van Gedeputeerde Staten laat in verband met de voorbereiding van de het gebruik van de Friese taal in het huishouden peilen door middel van een quick scan onder 32.500 inwoners.

Bovendien bevordert de Provincie de gemeentes met de huidige taalnota in toenemende mate om zelf taalbeleid te ontwikkelen. Tot nu toe hebben 14 gemeentes een taalverordening Fries in het schriftelijke verkeer aangenomen. De Provincie zal aan de hand van de resultaten van de quick scan die gemeentes, die nog geen verordening hebben aangenomen, stimuleren om passend en juridisch kloppend taalbeleid op poten te zetten.

Tenslotte vormen de resultaten van de quick scan een geschikte aanzet voor het toekomstige wetenschappelijke taalonderzoek ‘Taal yn Fryslân’ deel drie, van de Fryske Akademy. Dit taalonderzoek werd voor het laatst uitgevoerd in 1995.
Provincie:
Tag(s):