dinsdag, 5. juni 2007 - 16:38

Inwoners Leeuwarden kunnen meedenken over opvolger Dales

Leeuwarden

Leeuwarden moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat dit iemand is die goed bij Leeuwarden past. Daarom vraagt de raad aan inwoners, instellingen en bedrijven mee te denken over de profielschets van de nieuwe burgemeester. Van 6 tot en met 15 juni kunnen zij meedoen aan de burgemeestersenquête.

De enquête staat in de Kennisgevingen van deze Huis aan huis en op de website van de gemeente Leeuwarden, www.leeuwarden.nl.

Het presidium van de gemeenteraad maakt een concept-profielschets van de nieuwe burgemeester. Alle inwoners van Leeuwarden kunnen bijdragen aan de profielschets door aan de enquête mee te doen. Daarvoor hoeven zij alleen maar antwoord te geven op 5 vragen. Het invullen van de enquête duurt niet langer dan een paar minuten.

De gemeenteraad stelt de profielschets vast. De uitkomsten van de enquête worden hierbij meegenomen. Daarna wordt de profielschets overhandigd aan de Commissaris van de Koningin van Fryslân Ed Nijpels. De minister stelt hierna de vacature open.

Vervolgens benoemt de raad een vertrouwenscommissie waarin elke gemeenteraadsfractie met één raadslid is vertegenwoordigd. De vertrouwenscommissie moet een keuze maken uit de sollicitanten en minimaal twee geschikte kandidaten aan de raad voorleggen. De vertrouwenscommissie doet dit door een verslag uit te brengen van de sollicitatiegesprekken aan de raad en de commissaris. De raad draagt twee kandidaten voor aan de minister. Bij Koninklijk besluit op voordracht van de minister wordt dan de nieuwe burgemeester van Leeuwarden benoemd.
Provincie:
Tag(s):