woensdag, 5. december 2007 - 10:25

Inwonertal in het Noorden, groeit maar nauwelijks

Groningen

In 2006 groeide de bevolking van Nederland met 24 duizend fors minder dan rond de millenniumovergang. Het zuiden van ons land groeit al niet meer vanaf 2004. Ook in de drie noordelijke provincies groeit de bevolking nauwelijks nog.

In de jaren 2000–2001 groeiden de drie noordelijke provincies door de uitzonderlijk hoge immigratie in Nederland. In deze jaren vestigen zich per saldo jaarlijks gemiddeld circa 9 duizend personen. De helft van de instroom bestond uit immigranten met een niet-westerse achtergrond, onder wie veel asielzoekers. Door het spreidingsbeleid kwam een deel van deze immigranten in de noordelijke provincies terecht.

Nadien is de toestroom van asielzoekers sterk afgenomen. Sinds 2003 is het buitenlandse migratiesaldo voor Nederland zelfs negatief. Vanaf dat moment gaan er meer mensen van het noorden naar het buitenland dan omgekeerd.
Provincie:
Tag(s):