dinsdag, 4. december 2007 - 22:32

Inzet voor de belangen van de treinreiziger

Regio

De Provincie Zeeland en de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom maken zich hard voor de belangen van de treinreizigers van en naar Antwerpen. De nieuwe dienstregeling van de NS, die per 9 december aanstaande in gaat, zorgt voor de nodige veranderingen in het treinverkeer rond Roosendaal, met name voor wat betreft de verbinding met Antwerpen en Brussel.

De Provincie en de gemeenten zijn het hier niet mee eens en hebben dit vorige week per brief laten weten aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en hem verzocht daarin actie te ondernemen.

De nieuwe dienstregeling heeft verstrekkende gevolgen voor Noord-Brabant en Zeeland. De aanpassing van de dienstregeling betekent dat er minder treinen van en naar Antwerpen gaan rijden.

Daarnaast wijzigen ook de aankomst- en vertrektijden van en naar de Randstad en vertrekken de intercity (Beneluxtrein) en de stoptrein straks nagenoeg gelijktijdig vanaf station Roosendaal richting Antwerpen. In de praktijk wordt daarmee het aantal reismogelijkheden gereduceerd tot 1x per uur, terwijl er in de huidige dienstregeling ieder half uur een trein richting Antwerpen rijdt.

In de brief aan de minister hebben de gemeenten en de Provincie aangegeven waar wat hen betreft de pijnpunten liggen in de nieuwe dienstregeling. Met name het vervallen van de vroege en late treinen wordt als een belangrijk gemis ervaren. Daarnaast is als alternatief geopperd (voor de dienstregeling 2009) om de huidige sneltrein van Brussel naar Essen door te laten rijden naar Roosendaal.

De brief is verstuurd door de gemeente Roosendaal en wordt ondersteund door een aantal gemeenten in West-Brabant, de Provincie Zeeland, het Belgisch Nederlands Grensoverleg BENEGO en de Belgische belangenorganisatie BTTB (Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers).
Provincie:
Tag(s):