zaterdag, 9. juni 2007 - 10:46

Is het fietsklimaat verbeterd?

Goes

Gemeente en Fietsersbond gaan weer samen de balans opmaken van het fietsklimaat. Op woensdag 13 juni vanaf 10.30 uur wordt in de Raadszaal van het Stadskantoor het startsein gegeven voor de Fietsbalans 2. In dit project worden gemeenten weer beoordeeld op de tien aspecten uit de Fietsbalans 1, zodat kan worden bekeken welke vooruitgang geboekt is.

Het onderzoek is uitgebreid met drie nieuwe aspecten: fietsparkeerbeleid, luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten van het fietsgebruik.

De Fietsersbond wil o.a. de concentraties schadelijke uitlaatgassen in de auto en daar buiten, op de fiets, onderzoeken. Met de Fietsbalans 2 krijgt de gemeente hele specifieke informatie over de verschillende vormen van gezondheidswinst die er te behalen zijn bij een verhoging van het fietsgebruik en bij aanpassing van het verkeersbeleid.

Voor het meten van de luchtkwaliteit is speciale apparatuur ontwikkeld voor op de fiets en voor in de auto. Hiermee wordt onderzocht of er in de gemeente verschil is tussen de luchtkwaliteit in de auto en op de fiets. Hierbij wordt samengewerkt met het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) van de Universiteit Utrecht. Verder zijn de hightech meetfietsen met de ervaringen uit de Fietsbalans 1 nog verder verfijnd en onder andere voorzien van GPS.

Van 2006 t/m 2008 worden zo’n vijftig gemeenten onderzocht. Fietsbalans 2 bezoekt dit jaar vijftien gemeenten. Vorig jaar waren het elf grote gemeenten, volgend jaar zijn het ongeveer twintig gemeenten die worden onderzocht. Elke gemeente ontvangt afzonderlijk een uitgebreid rapport en een set concrete aanbevelingen. In het najaar van 2008 wordt voor de derde keer de titel Fietsstad uitgereikt. Eerder ontvingen Veenendaal (2000) en Groningen (2003) deze eretitel. In 2005 werden de gemeenten Amsterdam en Winterswijk gelauwerd voor hun inzet tegen fietsdiefstal.

Eind 2008 maakt de Fietsersbond de resultaten bekend en wordt ook bekend welke gemeente zich Fietsstad 2008 mag noemen. Bij de beoordeling van Fietsstad 2008 wegen luchtkwaliteit en gezondheidsaspecten extra mee.

Van 2000 tot 2004 fietsten onderzoekers van de Fietsersbond in totaal 10.000 kilometer op speciaal ontwikkelde meetfietsen voorzien van computerapparatuur, microfoon en camera om het fietsklimaat in 125 gemeenten in kaart te brengen. Uit recent onderzoek blijkt dat er steeds meer gefietst wordt, in 2005 hebben we met zijn allen 14,5 miljard kilometer gefietst. Uit het eerste Fietsbalansonderzoek blijkt dat een hoger fietsgebruik gunstig is voor de verkeersveiligheid van fietsers. De Fietsersbond wil bekijken of dat overal zo is, waar het aan ligt, of er meer of minder gefietst wordt en aanbevelingen doen voor verbetering.

Vanaf 2006 is de Fietsersbond gestart met het vervolgonderzoek Fietsbalans 2. Zodra het conceptrapport gereed is, start het laatste onderzoek binnen Fietsbalans 2: de knelpunteninventarisatie. Het doel is het betrekken van het grote publiek en maatschappelijke organisaties bij de Fietsbalans 2. Burgers worden in de gelegenheid gesteld aan te geven waar verbeteringen nodig zijn.
Provincie:
Tag(s):