dinsdag, 30. januari 2007 - 9:55

Jaagpad en natuurvriendelijke oevers langs Kromme Rijn

Bunnik

Eind januari starten Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en een wandelpad langs de Kromme Rijn tussen Odijk en Beverweerd. Voor dit doel is langs de Kromme Rijn een strook vrijgemaakt door aankoop en/of uitruil van gronden.

Het waterschap en de Provincie willen met het wandelpad en de natuurvriendelijke oevers zowel natuur als recreatie langs de rivier een impuls geven. Als de werkzaamheden volgens planning worden uitgevoerd, kan de wandelliefhebber vanaf het najaar 2007/voorjaar 2008 van het resultaat genieten.
Provincie:
Tag(s):