donderdag, 19. april 2007 - 9:23

Jeugdbrandweer Noordoostpolder krijgt tweede korps

Emmeloord

De Jeugdbrandweer Noordoostpolder wordt uitgebreid met een tweede groep jeugdigen van 12 tot en met 14 jaar. Hiertoe heeft het college van B&W besloten op basis van de positieve ervaringen met de eerste groep jongeren tussen de 15 en 17 jaar, die vorig jaar is gestart. De jeugdbrandweer heeft straks 24 leden.

Het afgelopen jaar heeft de jeugdbrandweer zich vooral beziggehouden met het oefenen van brandbestrijding. De bedoeling is dat de groep over enige tijd ook gaat deelnemen aan de officiële brandweerwedstrijden voor jongeren. Verder heeft de groep diverse demonstraties verzorgd, ondermeer tijdens de kerstmarkt.

De Brandweer Noordoostpolder verwacht nog meer deel van de samenleving te worden door de oprichting van de jeugdbrandweer. Dit is van belang om ook in de toekomst voldoende wervingskracht te hebben richting nieuwe vrijwilligers. Daarnaast hoopt de brandweer dat een deel van de jongeren doorstroomt naar het actieve brandweerkorps. De behoefte aan nieuwe vrijwilligers blijft de komende jaren toenemen door bijvoorbeeld de vergrijzing in het korps.

Voor belangstellenden in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar wordt binnenkort een informatiebijeenkomst georganiseerd. Ook wordt op de pagina’s van het Gemeentenieuws in de huis-aan-huis krant De Noordoostpolder aandacht geschonken aan de jeugdbrandweer. Jongeren die nu al meer willen weten, kunnen contact opnemen met de Brandweer Noordoostpolder, telefoon (0527) 633 955. Mochten zich meer jongeren aanmelden dan er plaatsen zijn binnen de jeugdbrandweer, dan wordt gewerkt met een wachtlijst.
Provincie:
Tag(s):