vrijdag, 14. december 2007 - 10:57

Jeugdzorg Groningen onder toezicht Provincie

Groningen

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben een intern onderzoek gedaan naar de financiële situatie bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). Het onderzoek gaat over een onvoorziene uitgave van BJZ van €700.000,- waar geen inkomsten tegenover staan. Uit het onderzoek blijkt dat het College signalen over dit dreigende tekort niet tijdig heeft onderkend.

Gedeputeerde Staten hebben tot het onderzoek besloten na een mededeling van de nieuwe directeur van BJZ over de financiële situatie begin oktober jl. Het College heeft onderzocht hoe de besluitvorming rondom de bestedingen is verlopen en wat de reden is geweest van de uitgaven.

Van een acuut geldprobleem bij BJZ is vooralsnog geen sprake, ook komen de activiteiten van BJZ niet direct in gevaar. Wel loopt door de extra uitgaven het eigen vermogen van BJZ terug met € 1,2 miljoen. Het geld is besteed aan de gewenste doeleinden: aan zorg en aan extra zorgtaken die BJZ toegewezen zou krijgen van het rijk, maar uiteindelijk niet kreeg.
Provincie:
Tag(s):