woensdag, 30. mei 2007 - 21:14

Jonge dieren: laat ze met rust!

Regio

De Dierenbescherming wordt overspoeld met telefoontjes van mensen die een jong dier hebben gevonden. Men denkt dat het dier door zijn ouders is verlaten, wat meestal niet het geval is. Door het diertje, natuurlijk met de best bedoelingen, mee naar huis te nemen verklein je zijn kans om te overleven. Tenzij het absoluut zeker is dat de ouders dood zijn, laat het dier dan waar het is en geef hem hiermee de beste kans die hij heeft.

In het voorjaar tref je vaak jonge vogels aan op de grond. Dit zijn de zogenaamde ‘uitvliegers’.
Het is normaal dat de jongen uit het nest springen of vallen. De ouders voeden het jong op de grond totdat hij kan vliegen, wat meestal binnen enkele dagen het geval is. Tref je zo’n jong aan laat het dan met rust en probeer honden, katten en kinderen uit de buurt te houden, zodat de ouders door kunnen gaan met het grootbrengen van hun jong. Een jonge vogel heeft de beste overlevingskansen wanneer hij wordt grootgebracht door zijn eigen ouders.

Een moederhaas of konijn gaat vaak uren achtereen op zoek naar voedsel. Mensen treffen een nest aan, denken dat de moeder ze heeft verlaten, en nemen de ‘achtergelaten’ jongen mee naar huis. Dit is niet alleen onnodig, het is zelfs levensbedreigend voor de jongen, en jonge hazen en konijnen kunnen niet meer worden teruggelegd. Net als voor alle jonge dieren geldt ook hier: de moeder kan het beste voor haar kroost zorgen. Laat het nest onaangeroerd en geef de jongen een kans op een lang en gelukkig leven.

Wanneer u tijdens een wandeling door het bos een jonge pasgeboren ree ziet neem het diertje dan niet mee. De moeder is altijd in de buurt en zorgt er wel voor dat ze niet gezien wordt. Blijf op een flinke afstand en geniet van dit kleine wonder. Raak het diertje niet aan! Niet alleen is de kans erg groot dat de moeder het dan niet meer wil verzorgen; door de geur die je er op achterlaat kunnen ook andere dieren het jong ruiken (bijvoorbeeld vossen) waardoor het ten prooi valt. Onbedoeld en ongewild heeft u dan de dood van dit jonge dier op uw geweten. Wanneer u 100% zeker weet dat de moeder is overleden neem dan contact op met de Dierenbescherming voordat u enige actie onderneemt.

Jonge egels zijn vaak alleen op stap op zoek naar voedsel om op het goede gewicht te komen voor de winterslaap. Daarna gaan zij weer terug naar het nest. De winterslaap houden de jonge egels samen, zonder moeder; ze houden elkaar warm. Wanneer er één of meerdere van het nest worden weggehaald sterft de rest in de winter van de kou. Als u absoluut zeker bent dat de moeder overleden is en de jongen niet voor zichzelf kunnen zorgen neem dan contact op met de Dierenbescherming. Zij kunnen u vertellen wat er verder moet gebeuren.
Provincie:
Tag(s):