maandag, 10. december 2007 - 9:57

Jonge vrouwen vaker vakspecifiek opgeleid

Den Haag

Jongeren, en dan vooral jongere vrouwen, zijn vaker dan gemiddeld vakspecifiek opgeleid: zij hebben vaker een vervolgopleiding in het mbo of hoger onderwijs afgerond. Dat blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het CBS.

Drie van de vier Nederlanders (25–64 jaar) hebben in 2006 een vakspecifieke opleiding afgerond. Zij kozen vooral voor de richtingen ‘gezondheidszorg, sociale dienstverlening en verzorging’, ‘techniek’ of ‘economie, commercieel management en administratie’. Het overige kwart heeft een ‘algemene’ opleiding in het basisonderwijs, mavo, havo of vwo.

De jongere bevolking (25-44 jaar) heeft vaker een vakspecifieke opleiding gedaan dan de 45–64-jarigen. Dit komt uitsluitend door de jongere vrouwen. Vooral het aantal vrouwen met alleen basisonderwijs is afgenomen.

Bij de mannen zijn er nauwelijks verschillen tussen deze twee generaties. Zowel van de jongere als van de oudere mannen volgden vier van de vijf een vakspecifieke opleiding.

Jongeren kozen ook andere opleidingsrichtingen dan ouderen. Zo is economie meer in trek bij jongeren. Van de 25–44-jarigen heeft 19 procent een economische achtergrond, tegen 12 procent van de 45–64-jarigen. Ook dit komt vooral door vrouwen.

Daarnaast hebben ouderen vaker dan jongeren de lerarenopleiding gedaan of een opleiding in de zorg. Overigens kiezen jongere mannen en vrouwen nog steeds traditioneel: mannen voor een technische opleiding, vrouwen voor een opleiding in de zorg. Wel is daarbij het onderwijsniveau van vrouwen gestegen, terwijl dat voor de mannen ongeveer gelijk is gebleven.
Categorie:
Tag(s):