woensdag, 7. maart 2007 - 14:08

Jongeren brengen gestolen verkeersborden terug

Dinkelland

De politie in de gemeente Dinkelland werd in de eerste helft van 2006 regelmatig geconfronteerd met de verdwijning van verkeersborden. Daardoor ontstonden er verkeersgevaarlijke situaties en het leidde tevens tot een aanzienlijke schadepost voor de gemeente Dinkelland. Namens de gemeente werd dan ook aangifte gedaan van diefstal. Uit het daarna ingestelde onderzoek trof de politie bij meerdere zogenaamde jongerenketen verkeersborden aan. Het bleek dat de jongeren deze borden als een soort trofee in de keet ophingen.

De politie gaf de jeugd daarop de kans om de borden ongestraft in te leveren en liet dit via een artikel in de huis-aan-huisbladen weten. In totaal werden daarna zo’n 20 verkeersobjecten ingeleverd en terug gegeven aan de gemeente.

In de maanden december 2006 en januari 2007 nam de politie steekproeven en controleerde in een aantal keten. Bij deze controles werden geen verkeersborden meer aangetroffen, aldus de politie. Zowel van de gemeente, de jongeren en hun ouders werd vernomen dat de gang van zaken de jongeren tot nadenken had aangezet. Daarnaast stelden de jongeren een bezoek door de politie wel op prijs.
Provincie:
Tag(s):