dinsdag, 3. april 2007 - 12:43

Jongeren mogen langer werken van minister

Den Haag

Jongeren van 13 en 14 jaar mogen van het kabinet voortaan op zaterdag 7 uur werken, net als op vakantiedagen. Het maximum op zaterdag was 6 uur. Verder mogen die jongeren in een schoolweek net als 15-jarigen voortaan om 7 uur ’s ochtends met werk beginnen in plaats van 8 uur.

Met (onder meer) deze wijzigingen maakt minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regels voor werk door jongeren eenvoudiger. Dit houdt verband met een eerdere evaluatie van de regels voor werk door jongeren en de vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet die op 1 april 2007 is ingegaan.

Behalve wijzigingen in de algemene regels voor werk door jongeren, past de minister ook specifieke regels aan voor kinderen die artistiek werk doen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om acteren in films of optredens op podia.

Zo mogen kinderen tot en met 14 jaar vaker optreden. Jongeren van 13 en 14 jaar mogen bijvoorbeeld (buiten de vakantie) voortaan 24 keer per jaar optreden in plaats van 15 keer. Voor de groep van 7 tot en met 12 jaar blijft het toegestane aantal optredens per jaar 12, maar er komt een uitzonderingssituatie: bij serieproducties mogen ze voortaan maximaal 24 keer per jaar optreden. Met de aanpassingen sluiten de regels beter aan op de praktijk (opname- en uitvoeringsschema’s) en op de regels in omliggende landen.
Categorie:
Tag(s):