maandag, 12. februari 2007 - 20:56

Jongeren reageren massaal op verbouwingsplan zwembad

Ommen

Jongeren hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente Ommen om te reageren op de twee verbouwingsvarianten voor het openluchtbad Olde Vechte. In totaal kwamen er ruim 150 reacties binnen.

Een overgrote meerderheid kiest voor de variant met de optimale attractiewaarde. Dit is ook de duurste variant. Het zwembad is dan vooral gericht op vermaak door ondermeer het aanbrengen van diverse speel- en glijvoorzieningen. Slechts drie procent gaf de voorkeur aan het alternatieve plan met verhoogde attractie. Dit plan is meer gericht op het zwemmen zelf.

Naast het Forum heeft de burger in december tijdens de inspraakavonden haar mening kunnen geven. Alle binnengekomen reacties worden meegenomen in het advies dat het college aan de raad zal voorleggen.

Naast de voor- en tegenargumenten kwamen enkele websitebezoekers ook met alternatieve plannen. Vaak bestond dit uit een combinatie van de twee voorstellen. Ook deze voorstellen worden meegenomen in het advies.
Provincie:
Tag(s):