maandag, 2. april 2007 - 8:23

Jongeren vinden alcoholincidenten 'cool'

Enschede

Jongeren hebben regelmatig te maken met negatieve gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Uit diepte-interviews met 15 en 16 jarige scholieren bleek dat slechts een kwart na een negatieve ervaring zijn drinkgedrag (tijdelijk) aanpast. De meesten gaan er niet minder door drinken. Ook verzwijgen de meeste jongeren negatieve ervaringen voor hun ouders. Het onderzoek is eind 2006 uitgevoerd door de Universiteit Twente in opdracht van STAP. (Stichting Alcoholpreventie)

Voor het eerst in Nederland is een diepte-analyse gemaakt van negatieve alcoholervaringen van jongeren. Op 4 scholen zijn door onderzoekster Saskia van de Boom willekeurig 45 jongeren van 15 en 16 jaar geselecteerd. De onderzochte groep rapporteerde 145 incidenten waarvan 'ziek zijn','rare dingen doen','ruzies door alcohol' en 'ongeluk of letsel door alcohol' het meest werden genoemd. De meeste incidenten gingen gepaard met overmatig drinken.

Veel negatieve consequenties van alcohol worden door jongeren als positief ervaren. Objectief gezien nadelige consequenties van alcohol, zoals ziek worden of roekeloos gedrag vertonen, worden door jongeren achteraf als een positieve belevenis beschouwd en vaak als 'cool' of 'grappig' omschreven. Zelfs verwondingen of letsel als gevolg van te veel drinken werd in 88% van de gevallen als positief ervaren.
Provincie:
Tag(s):