vrijdag, 5. januari 2007 - 16:57

Jongerenorganisaties krijgen subsidie van gemeente

Deventer

De gemeente Deventer stelt de komende jaren subsidie beschikbaar aan vijf jongerenorganisaties binnen de gemeente. Hiermee kunnen de jongerenorganisaties hun jongerencentrum overeind houden.

Don Bosco, The Mall, The Base, Walhalla en Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen hebben de afgelopen jaren bewezen een brede groep jongeren te bereiken op een professioneel niveau.

Met deze subsidie zorgt de gemeente ervoor dat in Colmschate/De Vijfhoek, de Rivierenwijk, het centrum en in Diepenveen een jongerencentrum aanwezig is. Bovendien is er extra geld vrijgemaakt voor een nieuw jongerencentrum in wijk 2 of wijk 4. De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de Politieke Markt in januari.

Wethouder Ina Adema zegt hierover: “Met dit extra geld wil het college in ieder geval vijf bestaande jongerenorganisaties blijven subsidiëren. Zij hebben de afgelopen jaren laten zien een brede groep jongeren te bereiken vanuit hun eigen centrum. Een jongerencentrum zorgt voor activiteiten voor deze groep en bindt zo jongeren aan hun wijk. Dat is voor een wijk heel belangrijk. Ik ben blij dat deze jongerenorganisaties hun goede werk nu kunnen voortzetten.�

Diverse raadsleden hebben dit jaar tweemaal intensief gesproken met de jongerenorganisaties. De raadsleden waren zeer enthousiast over hetgeen de jongerenorganisaties presteerden. Dit heeft er toe geleid dat, via een motie van Christen Unie, er honderdduizend euro extra beschikbaar is gesteld voor de realisatie van een jongerencentrum in wijk 2 of 4.

Tevens is er geld beschikbaar gesteld voor het verder invulling geven aan jeugdparticipatie. De jongerenorganisaties, samenwerkend in het Platform JongerenOrganisaties Deventer, krijgen de ruimte om hier met een voorstel voor te komen. Het college speelt hierbij in op de wens om meer gebruik te maken van de kracht van de stad.
Provincie:
Tag(s):