zondag, 27. mei 2007 - 17:59

Kabinet akkoord met pardonregeling

Den Haag

De Ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Albayrak ingestemd met de regeling afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet (pardonregeling). In de pardonregeling wordt onder voorwaarden een verblijfsvergunning verleend aan vreemdelingen die onder de oude vreemdelingenwet (voor 1 april 2001) een asielaanvraag hebben ingediend en nog altijd in Nederland zijn.

De pardonregeling komt voort uit de afspraken in het Coalitieakkoord en volgt op het bestuurlijk akkoord met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat vrijdag 25 mei werd ondertekend.
Provincie:
Tag(s):