donderdag, 22. februari 2007 - 15:12

Kabinet Balkenende IV begonnen

Den Haag

Koningin Beatrix heeft donderdagmiddag het kabinet Balkenende IV beëdigd. Alle ministers en staatssecretarissen stonden na 91 dagen van onderhandelingen en vandaag de beëdiging op het bordes van Huis ten Bosch. Vrijdag zal het de eerste keer zijn dat de ministerraad met het nieuwe kabinet bijeen komt.

Voor de beëdiging hebben de ministers en staatssecretarissen het regeerakkoord op de laatste punten bijgeschaafd en werd het eindverslag van Balkenende als formateur besproken.

Tevens is de afspraak gemaakt dat er tijdens de vergaderingen van de ministerraad niet meer gerookt zal worden.

De ministers in het nieuwe kabinet zijn:

Mr. Dr. J.P. Balkenende als Minister-President en Minister van Algemene Zaken

Dr. E.M.H. Hirsch Ballin Minister van Justitie

Mevrouw M.J.A. van der Hoeven Minister van Economische Zaken

Drs. W.J. Bos tot Vice-Minister-President en Minister van Financiën

Mr. A. Rouvoet tot Vice-Minister-President en Minister voor Jeugd en Gezin

Drs. M.J.M. Verhagen tot Minister van Buitenlandse Zaken

Mevrouw Dr. G. ter Horst tot Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dr. R.H.A. Plasterk tot Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Heer E. van Middelkoop tot Minister van Defensie

Mevrouw Dr. J.M. Cramer tot Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ir. C.M.P.S. Eurlings tot Minister van Verkeer en Waterstaat

Mevrouw G. Verburg tot Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mr. J.P.H. Donner tot Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dr. A. Klink tot Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Drs. A.G. Koenders tot Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Mevrouw Drs. C.P. Vogelaar tot Minister voor Wonen, Wijken en Integratie


De staatssecretarissen in het nieuwe kabinet zijn:

Drs. F.C.G.M. Timmermans tot Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Mevrouw Mr. N. Albayrak tot Staatssecretaris van Justitie

Mevrouw Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten tot Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart tot Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mevrouw S.A.M. Dijksma tot Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mr. Drs. J.C. de Jager tot Staatssecretaris van Financiën

De Heer C. van der Knaap tot Staatssecretaris van Defensie

Mevrouw J.C. Huizinga-Heringa tot Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

Drs. F. Heemskerk tot Staatssecretaris van Economische Zaken

Ing. A. Aboutaleb tot Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mevrouw Dr. M. Bussemaker tot Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Provincie:
Tag(s):