vrijdag, 9. november 2007 - 13:18

Kabinet en VNG ondertekenen klimaatakkoord

Den Haag

Het kabinet en de gemeenten zijn het eens geworden over een klimaatakkoord. Zij gaan zich gezamenlijk inspannen voor een schoner, duurzamer en zuiniger Nederland.

De ondertekening van het klimaatakkoord vindt maandag 12 november plaats, 13.45 uur in de Grote Kerk in Den Haag, voorafgaand aan het afscheid van burgemeester Deetman als Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Namens het kabinet zet minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu haar handtekening, burgemeester Wim Deetman tekent namens de VNG.

De overige zes bewindslieden die de nota ‘Nieuwe energie voor het klimaat’ hebben ondertekend (Wonen, Wijken en Integratie, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Financiën en Europese Zaken) kunnen niet bij de ondertekening aanwezig zijn, maar zullen op een later tijdstip tekenen.
Provincie:
Tag(s):